„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

Dofinansowanie zadania pochodzi z państwowego funduszu celowego.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)

Dofinansowanie wynosi 30 000 zł

Całkowita wartość projektu 65 556 zł

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych robót ziemnych. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony bezpośredniej jest w firmie priorytetem. Pozyskanie dwóch nowych stalowych boksów do zabezpieczenia wykopów znaczenie zredukuje niekorzystne czynniki ryzyka wystąpienia wypadków w trakcie realizacji projektów budowlanych.