Wykonawca sieci wodno-kanalizacyjnych

Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Mamy za sobą szereg realizacji jako Generalny Wykonawca – całych układów drogowych zrealizowanych z Projektów Powierzonych, jak i w systemie Zaprojektuj-Wybuduj.

Zatrudniamy wykwalifikowaną, doświadczoną, odpowiedzialną i rzetelną kadrę inżynieryjno-techniczną. Dysponujemy własnym potencjałem wykonawczym w postaci:

  • wyspecjalizowanych brygad monterskich,
  • operatorów sprzętu,
  • własnego parku maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • budowy sieci i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej,
  • budowy sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budowy sieci i przyłączy gazowych,
  • budowy przepompowni ścieków;
  • prowadzenia robót budowlanych i ziemnych.

Zapytania ofertowe prosimy wysyłać na adres biuro@eljot-luterek.pl.

Wykonamy dla Państwa indywidualną wycenę.